Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in maart 2008 meer omzet gerealiseerd en meer geproduceerd dan in maart vorig jaar. De waarde van de orderontvangsten nam af. De verbruiks- en afzetprijzen namen flink toe.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(maart 2008 t.o.v. maart 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet hoger

In maart 2008 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie bijna 7 procent hoger dan in maart vorig jaar. De omzetgroei kan van maand tot maand sterk fluctueren, onder meer als gevolg van prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de werkdagen. De omzet werd positief beïnvloed door een forse stijging van de afzetprijzen. Opnieuw werden in maart weer recordprijzen betaald voor een vat ruwe olie. Maart telde in 2008 twee werkdagen minder dan in 2007. Dit had een negatief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag kwam het volume van de omzet ruim 0,5 procent kleiner uit. Dit resultaat komt volledig voor rekening van de afzet in het buitenland. Op de exportmarkt was dit omzetvolume bijna 3 procent kleiner, terwijl in het binnenland het volume van de omzet ruim 3,5 procent groter was.

In het eerste kwartaal van 2008 nam de omzet toe met 13 procent terwijl bijna 2,5 procent minder eenheden product verkocht werden dan in het eerste kwartaal van 2007. Van de onderliggende subbranches heeft de aardolie-industrie de beste zaken gedaan want de omzet van deze subbranche nam fors toe met bijna 50 procent. Het volume per gemiddelde werkdag groeide in de aardolie-industrie met 12 procent. De chemische industrie boekte in de eerst drie maanden van 2008 ruim 3 procent meer omzet bij een 4 procent kleiner volume. De omzet van de rubber- en kunststofindustrie was ruim 1 procent lager. Per gemiddelde werkdag kwam de van deze subbranche omzet ruim 2,5 procent kleiner uit.

Lagere waarde orderontvangsten

De waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie was in maart 2008 bijna 3 procent lager dan in maart vorig jaar.

De ontwikkelingen in het eerste kwartaal zijn met een toename van ruim 3 procent wel positief. De goede resultaten van januari en februari konden de mindere uitkomst van maart ruimschoots tegenwicht bieden.

Prijzen hoger

Een vat olie was in maart in dollars gemiddeld twee derde procent duurder dan een jaar eerder. De invloed van de duurder geworden olie op de afzetprijzen werd echter getemperd door de val van de dollar ten opzichte van de euro.

Vooral door de hoge prijs van ruwe olie lag de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen in maart bijna 25 procent hoger dan in maart 2007. De hogere prijs van grond- en hulpstoffen afkomstig uit het buitenland vertaalde zich in een 20 procent hogere verbruiksprijs. Mede door de duurdere grond- en hulpstoffen hebben de producenten de prijzen van hun producten verhoogd. De afzetprijs is met 18 procent gestegen. Het verschil in de prijsontwikkelingen op de binnenlandse en op de buitenlandse markt is gering.

In het eerste kwartaal van 2008 waren de verbruiksprijs en afzetprijs respectievelijk bijna 25 procent en bijna 20 procent hoger.

Weer meer productie

Al bijna drie jaar realiseert de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie productiegroei ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. In maart kwam de toename van de productie uit op bijna 1 procent.

Over het eerste kwartaal bekeken werd bijna 3,5 procent meer geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Van de drie subbranches heeft de aardolie industrie de belangrijkste bijdrage geleverd aan de productiegroei.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het vierde kwartaal van 2007 ruim 2 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is al het tiende kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei van het vierde kwartaal kwam echter wel beduidend lager uit dan die van het derde kwartaal van 2007. Toen nam het volume van de bruto toegevoegde waarde toe met bijna 5,5 procent. Het jaar 2007 werd afgesloten met een toename ruim 2,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen