Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen in 2008 met 4,4 procent

De gemeentelijke heffingen brengen in 2008 ruim vier procent meer op dan in 2007. Het aandeel van de heffingsopbrengsten in de totale baten verschilt sterk per gemeente.