Huishoudens laten hand van de knip

De Nederlandse huishoudens hebben in het vierde kwartaal van 2007 ruim 3 procent meer besteed dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. De groei van de consumptie door huishoudens lag hiermee aanzienlijk hoger dan in de eerste drie kwartalen van het jaar. De overheid besteedde in het vierde kwartaal ruim 2 procent meer dan een jaar eerder.

Opvallende groei consumptie voedings- en genotmiddelen

De groei van de consumptie door huishoudens is in de huidige periode van hoogconjunctuur vooral toe te schrijven aan de consumptie van duurzame consumptiegoederen. Ook in het vierde kwartaal namen de uitgaven aan onder meer kleding, computers en vervoermiddelen weer sterk toe. 

Huishoudens gaven echter ook opvallend veel meer uit aan voedings- en genotmiddelen. De bestedingen aan deze artikelen lagen in de laatste drie maanden van het jaar ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei is veel sterker dan gebruikelijk.

De hoge groei van de consumptie van overige goederen in het vierde kwartaal komt vooral door de sterke stijging van de consumptie van gas. Doordat de herfst in 2007 minder zacht was dan in 2006 werd er in het vierde kwartaal van 2007 veel meer gestookt dan een jaar eerder.

Consumptie door huishoudens

Consumptie door huishoudens

Groei consumptie in 2007 ondanks daling vertrouwen

Huishoudens consumeerden in 2007 uiteindelijk ruim 2 procent meer dan in 2006. Hoewel het consumentenvertrouwen sinds september fors is gedaald, vond de sterkste groei van de consumptie plaats in de tweede helft van het jaar.

De overheidsconsumptie nam in 2007 met bijna 3 procent toe.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht