Hoogste economische groei in zeven jaar breed gedragen

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2007 zeer sterk gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) lag in het laatste kwartaal van het jaar 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste economische groei van de afgelopen zeven jaar. Over heel 2007 groeide de Nederlandse economie met 3,5 procent.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Alle bestedingscategorieën stimuleren economische groei

De groei van de Nederlandse economie heeft een brede basis. Naast de export, al jarenlang de belangrijkste aanjager van de economie, leverden ook de investeringen in vaste activa en de consumptie van huishoudens in het vierde kwartaal van 2007 een belangrijke bijdrage aan de groei van het bbp. Door incidentele factoren lag de groei van de investeringen wel aanzienlijk lager dan in het derde kwartaal.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Delfstoffen levert grootste bijdrage aan groei

Alle bedrijfstakken hebben in het vierde kwartaal van 2007 een positieve bijdrage geleverd aan de economische groei. Dankzij een forse toename van de aardgasproductie leverde de delfstoffenwinning de grootste bijdrage. Net als in de voorgaande kwartalen namen ook de financiële en zakelijke dienstverleners een groot deel van de groei voor hun rekening. 

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei, vierde kwartaal 2007

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei, vierde kwartaal 2007