Export Nederlands product sterk in de lift

De uitvoer van goederen en diensten is in het vierde kwartaal van 2007 met 7 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. In heel 2007 groeide het volume van de export met ruim 6 procent. Hiermee leverde de uitvoer ook in 2007 de belangrijkste bijdrage aan de groei van de Nederlandse economie. De invoer groeide in 2007 aanzienlijk minder hard. 

Ontwikkeling internationale handel

Ontwikkeling internationale handel

Groei uitvoer Nederlands product houdt aan

De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen zat in 2007 voor het tweede achtereenvolgende jaar behoorlijk in de lift. In het vierde kwartaal lag de export van Nederlands product bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. De wederuitvoer, geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd, groeide in het vierde kwartaal met bijna 9 procent ten opzichte van het laatste kwartaal in 2006. 

Groei van de invoer valt terug

De groei van de invoer van goederen en diensten lag in 2007 aanzienlijk lager dan in 2006. Bij de diensten kwam dit vooral doordat er minder geld werd uitgegeven aan buitenlandse octrooien en licenties. Aan de goederenkant liep met name de groei van de invoer van frisdranken, meet- en regelapparatuur en kerosine terug.

Ruilvoet verslechterd

De verhouding tussen de invoerprijzen en de uitvoerprijzen, de ruilvoet voor de buitenlandse handel, is in het vierde kwartaal van 2007 verslechterd. De invoerprijzen namen in het laatste kwartaal van het jaar met 3,4 procent toe, terwijl de uitvoerprijzen slechts met 2,2 procent stegen.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel