Realisaties: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft met januari 2008 een minder goede maand achter de rug. Er is minder omgezet en minder geproduceerd dan in januari 2007. De orderportefeuille vertegenwoordigde een iets hogere waarde dan in januari 2007. Daarnaast werden de grond- en hulpstoffen duurder. Daarom moesten afnemers meer betalen voor de eindproducten.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(januari 2008 t.o.v. januari 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Lagere omzet in januari

De omzet in de papier- en grafische industrie was in januari 2008 bijna 1,5 procent lager dan in januari 2007. In beide subbranches, de papierindustrie en de grafische industrie, was de omzet lager. In de papierindustrie was de 1 procent lagere omzet geheel het gevolg van een kleinere afzet. De hogere afzetprijzen die de papierfabrikanten voor hun producten in rekening brachten, konden het afzetverlies van ruim 4,5 procent niet goed maken. In de grafische industrie is nagenoeg hetzelfde beeld zichtbaar: ruim 1,5 procent minder omzet door een kleinere afzet. Ook hier konden de iets hogere afzetprijzen het afzetverlies niet compenseren. In deze subbranche werden 2,5 procent minder eenheden product verkocht.

Waarde orderontvangst iets hoger

In januari 2008 was de waarde van de orderontvangst in de papierindustrie bijna 0,5 procent hoger dan in januari een jaar eerder.

Prijzen hoger

Als gevolg van de bijna 3,5 procent hogere importprijzen waren in januari 2008 de prijzen voor gebruikte grond- en hulpstoffen in de papier- en grafische industrie 3 procent hoger dan in januari 2007. Mede door de gestegen kosten van grond- en hulpstoffen zijn de producten van deze branche ruim 2 procent duurder geworden. De trend van stijgende prijzen is ook zichtbaar in de afzonderlijke subbranches. In de papierindustrie was het niveau van de prijsstijging hoger dan het gemiddelde in de branche, terwijl in de grafische industrie de prijzen gemiddeld juist minder hard toenamen dan in de branche.

Minder productie

In januari 2008 was het productievolume in de hele branche bijna 2 procent kleiner dan dat van januari een jaar eerder. Deze januari-uitkomst is duidelijk minder positief dan de ontwikkelingen van het vorige jaar. In 2007 was de productie ruim 2 procent groter dan in 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde ruim 1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2006. In het tweede kwartaal groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met 3 procent. Over geheel 2006 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde licht met ruim 0,5 procent ten opzichte van 2005.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen