Monitor schoonmaakbranche vierde kwartaal 2007

De omzet in de schoonmaakbranche was in het vierde kwartaal hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarnaast was de groei hoger dan die van het voorgaande kwartaal. De stemming onder de ondernemers is echter iets verslechterd in het vierde kwartaal. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de ondernemers een stuk optimistischer.

Hogere omzet

De schoonmaakbranche heeft in het vierde kwartaal 3,5 procent meer omgezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bedrijven die gebouwen reinigen, deden het dit kwartaal iets beter. Hun omzet nam met 4 procent toe.
De jaargroei van de schoonmaakbranche viel iets hoger uit dan de groei in het vierde kwartaal. Ten opzichte van 2006 nam de omzet met 4,6 procent toe. Dit is echter minder dan de helft van de jaargroei van de gehele zakelijke dienstverlening, die ook in 2007 werd gedomineerd door de computerservicebedrijven en de uitzendbureaus. De prijzen in de schoonmaakbranche lagen over 2007 bijna 2,5 procent hoger dan in 2006. De volumegroei kwam hierdoor uit op 2 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Aantal ontstane en vervulde vacatures gelijk

Het aantal ontstane vacatures kwam evenals het aantal vervulde vacatures in het vierde kwartaal uit op 5 duizend. Over heel 2007 ontstonden 26 duizend vacatures, waarbij vooral in het eerste kwartaal een impuls optrad. De schoonmaakbranche sloot uiteindelijk het jaar 2007 af met 3 100 openstaande vacatures. Dit zijn er 500 meer dan eind 2006.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Afname orderontvangsten, iets negatievere oordelen

Uit de conjunctuurtest van januari 2008 blijkt dat de stemming onder de ondernemers iets is verslechterd. Ze ontvingen naar eigen zeggen in het vierde kwartaal van 2007 minder orders dan in het derde kwartaal. Het oordeel over deze orderontvangsten is echter onveranderd en positief te noemen. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn iets gestegen. De personeelssterkte is licht afgenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is flink verslechterd.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Optimistische verwachtingen

Voor het eerste kwartaal van 2008 zijn de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een flinke toename van de orders verwacht. De ondernemers verwachten tevens een verdere stijging van de afzetprijzen. Er wordt dan ook een toename van de omzet verwacht. Verder wordt er een lichte toename van de personeelssterkte verwacht.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008 

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.