Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

Uit de Conjunctuurtest van februari 2008 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie iets positiever is. Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten toegenomen. De oordelen zijn dan ook iets positiever dan een maand eerder. De ondernemers zijn ook optimistisch over de komende drie maanden, er wordt een toename van de productie en buitenlandse afzet voorzien.

Toename orderontvangsten

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in januari toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Vooral op de buitenlandse markt zijn de orderontvangsten flink toegenomen, maar ook de binnenlandse orderontvangsten zijn toegenomen. Het oordeel over de orderontvangsten is dan ook licht verbeterd, evenals het oordeel over de voorraad gereed product. De index orderpositie is iets gestegen en komt uit op 101,6 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is onveranderd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers verwachten toename productie

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in januari een toename van de productie ten opzichte van een maand eerder. Voor de maanden februari tot en met april wordt er een verdere toename van de productie verwacht. Dit zal volgens de ondernemers gepaard gaan met stijgende afzetprijzen. De ondernemers verwachten per saldo nagenoeg geen veranderingen in de personeelssterkte.

Verwachting voor februari tot en met april 2008

Verwachting voor februari tot en met april 2008