Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van januari 2008 laat een minder positief beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De orderontvangsten zijn afgenomen en de oordelen zijn iets minder positief. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een toename van de productie en stijging van de afzetprijzen.

Afname orderontvangsten, minder positieve oordelen

De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in december minder orders dan in november. Het oordeel over de orderontvangsten is onveranderd. De index orderpositie is gedaald en komt uit op 105,0 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie en de buitenlandse orderpositie is verslechterd. Het oordeel over de voorraad gereed product is echter verbeterd. De stemming in de branche is onder impulsen van de stijgende orderontvangsten in 2007 verbeterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen een toename van de productie in december. Ze voorzien voor de maanden januari tot en met maart een verdere toename van de productie. De branche is verder overtuigd van een sterke stijging van de afzetprijzen de komende maanden. De ondernemers verwachten nauwelijks veranderingen in de personeelssterkte. Per saldo verwacht 2 een toename van de personeelssterkte, net als de vorige maand.

Verwachting voor januari tot en met maart 2008

Verwachting voor januari tot en met maart 2008

Verbeterde concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het vierde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt niet is veranderd, net als op de markt binnen de EU. Buiten de EU is de concurrentiepositie verbeterd. De bezettingsgraad is in het vierde kwartaal nagenoeg onveranderd en komt uit op 82,5. De ondernemers zijn in hun verwachting over de toekomstige buitenlandse afzet minder optimistisch dan vorige maanden. Er wordt voor het eerste kwartaal nog wel een stijging verwacht, maar per saldo wordt dit nog maar door 9 procent van de ondernemers voorzien, tegenover 20 procent vorige maand.