Motivatie groep 5

014     Hoveniersbedrijven en dienstverlening voor de landbouw
015     Jacht
02       Bosbouw, dienstverlening voor de bosbouw
05       Visserij
10-14  Delfstoffenwinning
40-41  Energie- en waterleidingbedrijven
73       Speur- en ontwikkelingswerk
804     Auto- en motorrijscholen, afstandsonderwijs, etc.
90       Milieudienstverlening

Bedrijven in de bovenstaande branches worden niet waargenomen in de bedrijfstelling. Het aantal eenheden in de steekproef van de bedrijfstelling is te gering om de existentie op een nauwkeurige wijze te schatten. Daarom is ervoor gekozen om in deze bedrijfstakken, ‘natuurlijke personen’ die geen BTW-omzet hebben aangegeven, niet mee te tellen in de schatting voor de branchepopulatie.