Motivatie groep 3

75                             Openbaar bestuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen
801,802,803             Primair, secundair en tertair onderwijs
85                             Gezondheids- en welzijnszorg

Bedrijven en instellingen in dit gedeelte van de quartaire sector zijn meestal een non-profit organisatie. In deze branches staan de geleverde diensten of producten van een instelling centraal en niet het productieproces als geheel. Veel activiteiten in deze branches zijn vrijgesteld van registratieplicht bij de Kamers van Koophandel en zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van BTW-aangifte. Vanwege het specifieke karakter van deze (vaak gesubsidieerde) branches zijn alle bedrijfseenheden opgenomen in de branchepopulaties.