Kunstenaars in Nederland

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft een beschrijving gemaakt van personen werkzaam als kunstenaar in Nederland in opdracht van Kunstenaars&CO, een stichting die kunstenaars ondersteunt bij het werven van een zelfstandig inkomen uit hun werk. In het rapport wordt het aantal kunstenaars naar achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en opleiding beschreven. Daarnaast zijn kenmerken van de bedrijven waar kunstenaars werken weergegeven, zoals: bedrijfstak, -klasse, -grootte, positie in de werkkring, arbeidsduur, inkomsten uit arbeid en de regio waar het bedrijf zich bevindt.