Inkomsten uit arbeid van vrouwen en partners

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007