Kwartaalrapportage Jeugdmonitor 1e kwartaal 2007

De Landelijke Jeugdmonitor is een website met gegevens over de jeugd in Nederland op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn, justitie en arbeid. De website bevat ook kwartaalrapportages die een wisselende selectie van de gegevens in de Jeugdmonitor toelichten.

In het rapport van het eerste kwartaal 2007 wordt het doel, de inhoud en de achtergrond van de Jeugdmonitor beschreven. Tevens bevat het een kort overzicht van de demografische gegevens van de jeugd in Nederland.