Oordeel en verwachtingen: voeding- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2007 blijkt dat het beeld in de voeding- en genotmiddelenindustrie verbeterd is. De orderontvangsten zijn gestegen, en de oordelen zijn verbeterd. Er wordt een flinke toename van de productie en de buitenlandse afzet in de komende maanden verwacht. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als optimistisch.

Toename orderontvangsten, positievere oordelen

De ondernemers zagen de orderontvangsten in september verder toenemen. Vooral de orderontvangsten uit het buitenland zijn flink toegenomen. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook verbeterd. Ook de tevredenheid over de totale en buitenlandse orderpositie is verbeterd, net als het oordeel over de voorraden. Het sentiment onder de ondernemers is in 2007 stabiel en positief.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in september toegenomen ten opzichte van augustus. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een verdere toename van de productie. Verder wordt door een meerderheid van de ondernemers stijgende afzetprijzen verwacht. De verwachting over de personeelssterkte is nagenoeg onveranderd. Er zijn nu per saldo iets meer ondernemers die een daling van het aantal medewerkers voorzien dan ondernemers die een stijging verwachten.

Verwachting3 voor oktober tot en met december 2007

Verwachting voor oktober tot en met december 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Toename buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers de concurrentiepositie op de binnenlandse markt in het derde kwartaal iets is verbeterd. Op de buitenlandse markt is deze onveranderd. De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachting over de buitenlandse afzet in het vierde kwartaal, per saldo verwacht 24 procent van de ondernemers een toename. Vorig kwartaal waren de pessimisten nog in de meerderheid. De bezettingsgraad is in het derde kwartaal gestegen en kwam uit op 86,2. De aanwezige productiecapaciteit wordt door 94 procent van de ondernemers als voldoende beoordeeld.