Huishoudensprognose 2006-2050: huishoudens naar herkomstgroep

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. De huishoudensprognose 2006–2050 bevat voor het eerst een deelprognose waarin onderscheid wordt gemaakt naar herkomstgroep. Deze deelprognose heeft betrekking op de huishoudensposities van allochtonen en autochtonen, en ophet aantal huishoudens (naar type) met een allochtone of autochtone referentiepersoon. Auteur: Coen van Duin