Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2007

De groei van de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het eerste kwartaal uitgekomen op bijna 23 procent. De stemming onder de ondernemers is verder verbeterd en is uiterst positief te noemen. Ook voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de verwachtingen zeer optimistisch.

Omzet blijft toenemen

Na een jaar van uitbundige groei bleef in het eerste kwartaal van 2007 de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven fors toenemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Met een toename van bijna 23 procent groeide de omzet van de uitzendbranche twee keer zo sterk als de omzet van de gehele zakelijke dienstverlening, die met ruim 11 procent steeg. Vanaf het derde kwartaal 2004 is de omzet telkens toegenomen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Detacheringsuren stijgen sterkst

Gedurende het eerste kwartaal van 2007 steeg het aantal uitzenduren met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de aanhoudende vraag naar tijdelijk personeel is er een duidelijke verschuiving waarneembaar. Steeds meer uitzendkrachten (fase A) krijgen een contract bij het uitzend- of uitleenbureau. Hierdoor neemt het aantal detacheringsuren (fase B en C) fors toe. De voor seizoen gecorrigeerde groei van het aantal detacheringsuren nam sneller toe dan het aantal uitzenduren.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Meer orderontvangsten en uiterst positieve oordelen

Uit de Conjunctuurtest van april blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche zeer positief is. De ondernemers ontvingen in het eerste kwartaal 2007 meer orders dan in het vierde kwartaal 2006. Het oordeel over de orderontvangsten was voorgaande kwartalen al zeer positief en is nog verder verbeterd. In het eerste kwartaal zijn de afzetprijzen gestegen en de personeelssterkte is het afgelopen kwartaal verder uitgebreid. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming wordt door een grote meerderheid als goed beoordeeld. Het saldo van deze indicator is van een waarde van min 60 eind 2003 opgeklommen naar bijna plus 70. De stemming onder de ondernemers is sinds 2005 sterk verbeterd.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief gestemd is

Ondernemers zeer optimistisch in hun verwachtingen

Voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de ondernemers zeer optimistisch in hun verwachtingen. Nagenoeg alle ondernemers voorzien een verdere stijging van de orders en opdrachten, slechts 7 procent verwacht gelijkblijvende of dalende orderontvangsten in het tweede kwartaal. Ook de afzetprijzen zullen naar verwachting verder stijgen. Een stijgende omzet ligt daarom in de lijn der verwachtingen. Per saldo verwacht 26 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte komend kwartaal. De verwachtingen van deze branche zijn nog optimistischer dan de verwachtingen in de gehele zakelijke dienstverlening.

Verwachting 2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel “Ontwikkeling omzet per kwartaal: uitzendbranche

Meer informatie over de uitzenduren staat in de StatLinetabel “Ontwikkeling uitzenduren per kwartaal: uitzendbranche

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de "verwachtingen"  van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.