Monitor schoonmaakbranche eerste kwartaal 2007

In het eerste kwartaal 2007 is de omzet in de schoonmaakbranche ruim 9 procent gestegen. De stemming onder de ondernemers is positief. Daarnaast zijn ze optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2007.

Omzet blijft stijgen

De omzet van de schoonmaakbranche was in het eerste kwartaal van 2007 ruim 9 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetstijging van de schoonmaak van gebouwen bedroeg een kleine 9 procent. De omzet groeit nu al tien kwartalen op rij. De omzetgroei in de schoonmaakbranche is in het eerste kwartaal iets lager dan in de totale zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal vacatures constant

In het eerste kwartaal is het aantal ontstane vacatures met een derde toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2006 tot 8 duizend. Doordat er meer vacatures zijn ontstaan dan vervuld, is het aantal openstaande vacatures ook toegenomen. Het aantal openstaande vacatures steeg met ruim een kwart tot 3,3 duizend.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Verdere toename orderontvangsten, positievere oordelen

Uit de Conjunctuurtest van april 2007 blijkt dat de stemming onder de ondernemers is verbeterd. Zo ontvingen ze in het eerste kwartaal van 2007 meer orders dan in het vierde kwartaal van 2006 en is het oordeel over de orderontvangsten verbeterd. Daarnaast zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen gestegen. Ook de personeelssterkte is licht toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is iets minder positief dan het vorige kwartaal. De stemming onder de ondernemers is sinds het eerste kwartaal van 2006 sterk verbeterd.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) oordeel: saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt

Stijgende afzetprijzen en omzet verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de ondernemers zeer optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een verdere stijging van de orders voorzien. Ook wordt er een verdere toename van de omzet voorzien. De ondernemers verwachten gelijkblijvende afzetprijzen. Het aantal ondernemers dat een stijging verwacht van de toekomstige personeelssterkte is licht gedaald ten opzichte van vorig kwartaal, maar de optimistische ondernemers zijn nog wel in de meerderheid. De verwachtingen van de branche zijn iets voorzichtiger dan de verwachtingen in de gehele zakelijke dienstensector.

Verwachting2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel "Overige zakelijke dienstverlening; kwartaalontwikkelingen"

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de "verwachtingen"  van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.