Maatwerktabellen bij artikel "Aantal moorden in grote steden gehalveerd"

Tabel 1. Moorden in Nederland 1) naar wijze en geslacht, 1996-2006

Tabel 2. Moorden in Nederland 1) naar leeftijd en geslacht

1) Het betreft zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.