Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft een goed eerste kwartaal van 2007 achter de rug. Er is meer omgezet en de waarde van de orderontvangsten was hoger dan in de eerste drie maanden van 2006. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet was groter. Bovendien werd er meer geproduceerd.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(maart 2007 t.o.v. maart 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet iets hoger in maart

In maart 2007 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie 0,5 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde maand in 2006. Het was geheel aan de buitenlandse markt te danken dat er nog een kleine plus genoteerd kon worden. Daar was de omzet ruim 5,5 procent hoger. In eigen land was de omzet bijna 6,5 procent lager.

Maart telde in 2007 wel een werkdag minder dan in 2006, terwijl de afzetprijzen juist iets hoger waren. Na verrekening van dit werkdag- en prijseffect was het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) 3,5 procent groter dan in maart 2006. Voor de buitenlandse markt was dit volume ruim 9 procent groter, maar voor de binnenlandse markt was het ruim 4 procent kleiner.

Het eerste kwartaal van 2007 werd afgesloten met ruim 1,5 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Na verrekening van de iets hogere afzetprijzen en het verschil in werkdagen was het volume van de gemiddelde dagomzet 1,5 procent groter. Op de binnenlandse markt was dit volume bijna 4 procent kleiner, terwijl het op de buitenlandse markt juist ruim 5,5 procent groter was. Alleen voor de textielindustrie was het omzetvolume in het eerste kwartaal van 2007 groter dan in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.

Hogere waarde orderontvangsten

In maart 2007 was de waarde van de ontvangen orders ruim 4 procent hoger dan in maart 2006. Voor het eerste kwartaal lag deze waarde ruim 0,5 procent hoger dan in het eerste kwart van 2006. Binnen de branche wist alleen de textielindustrie orders binnen te halen met een hogere waarde dan in de eerste drie maanden van 2006. Vooral voor de lederindustrie lag de waarde van de orderontvangsten veel lager.

Hogere prijzen

De producten van de textiel-, kleding- en lederindustrie waren 1,5 procent duurder in maart 2007 dan in maart 2006. Ook de verbruiksprijs was 1,5 procent hoger.

Voor het eerste kwartaal van 2007 is het beeld vrijwel identiek aan dat van maart. De hogere verbruiksprijzen werden doorberekend aan de klanten. Voor buitenlandse klanten bleef de prijsstijging beperkt tot ruim 1 procent.

Meer productie

In maart 2007 was het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) van de textiel-, kleding- en lederindustrie ruim 7 procent groter dan in maart 2006. Daarmee was het productievolume al elf maanden lang groter dan in dezelfde maand het jaar daarvoor.

In het eerste kwartaal van 2007 was de productie bijna 5 procent hoger dan in de eerste 3 maanden van 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw groter

In het vierde kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 6 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. Over heel 2006 kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde 4 procent groter uit dan in 2005. Over het hele jaar 2005 was dit volume nog bijna 4,5 procent kleiner dan in 2004.

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–maart 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–maart 2007)