Voeding- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van april 2007 blijkt dat het beeld in de voeding- en genotmiddelenindustrie ongeveer gelijk is gebleven. De orderontvangsten zijn gestegen, maar het oordeel hierover is gelijk gebleven. De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een toename van de productie in de komende maanden verwacht. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als licht optimistisch, maar voorzichtig.

Gelijkblijvende oordelen

De ondernemers zagen de orderontvangsten in maart toenemen ten opzichte van februari. Het oordeel over deze orderontvangsten is echter onveranderd. De indexorderpositie is licht gestegen, de tevredenheid over de orderpositie en de voorraden zijn onveranderd. Het oordeel over de buitenlandse orderpositie is eveneens nagenoeg gelijk gebleven. Het sentiment onder de ondernemers is in 2007 stabiel.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in maart gestegen ten opzichte van februari. Voor het tweede kwartaal verwachten de ondernemers een verdere stijging van de productie. Ook wordt door een meerderheid stijgende afzetprijzen verwacht. De verwachting over de toekomstige personeelssterkte is iets verslechterd. Er zijn nu weer meer ondernemers die een daling van het aantal medewerkers voorzien dan die een stijging verwachten.

Verwachting3 voor april tot en met juni 2007

Verwachting voor april tot en met juni 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Gelijkblijvende buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers de concurrentiepositie in het eerste kwartaal niet is veranderd. De ondernemers zijn voorzichtig in hun verwachting over de buitenlandse afzet in het tweede kwartaal, men verwacht een gelijkblijvende afzet. De bezettingsgraad is in het eerste kwartaal is gestegen en kwam uit op 83,8. De aanwezige productiecapaciteit wordt door 92 procent van de ondernemers als voldoende beoordeeld.