Papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van april 2007 laat een optimistischer beeld zien in de papier- en grafische industrie. De orderontvangsten zijn in maart toegenomen, en de oordelen zijn iets positiever. Voor de komende periode verwachten de ondernemers een toename van de productie en de buitenlandse afzet. Het algemene beeld in de branche kan als sterk wisselend worden omschreven.

Orderontvangsten toegenomen, oordelen iets positiever

Van februari op maart zijn de orderontvangsten flink toegenomen, wat zowel op de buitenlandse als binnenlandse markt is gerealiseerd. De ondernemers waren over deze orderontvangsten dan ook iets positiever gestemd. De index van de orderpositie is gestegen en komt uit op 100,6 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is verbeterd, het oordeel over de voorraad gereed product is onveranderd. De stemming in deze branche blijft maandelijks zeer wisselend.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index  

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in maart een flinke toename van de productie, wat gezien de tijd van het jaar niet ongewoon is. Voor het tweede kwartaal verwachten de ondernemers een verdere stijging van de productie. Verder voorzien ze, in tegenstelling tot vorige maand, een stijging van de verkoopprijzen. De verwachtingen over de personeelssterkte is verbeterd. De verwachtingen van deze branche zijn deze maand vergelijkbaar met de gehele industrie, waar ze vorige maand nog duidelijk flink negatiever waren.

Verwachting3 april tot en met juni 2007

Verwachting april tot en met juni 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verbeterde concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het eerste kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt en de buitenlandse markt (binnen de EU) is verbeterd. De ondernemers verwachten een lichte toename van de buitenlandse afzet in het tweede kwartaal. De bezettingsgraad is in het eerste kwartaal 85,2. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal licht verslechterd.