Hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van april 2007 laat een verwachtingsvol beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De oordelen blijven, mede dankzij stijgende orderontvangsten, onveranderd positief. Voor de komende maanden zijn de ondernemers zeer optimistisch: ze verwachten een toename van de productie, een flinke toename van de buitenlandse afzet, hogere afzetprijzen en een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche blijft duiden op optimisme.

Meer orderontvangsten, stemming onveranderd

De ondernemers ontvingen meer orders in maart, vergeleken met februari. Het oordeel over de orderontvangsten is licht verbeterd, net als het oordeel over de voorraad gereed product. De tevredenheid over de orderpositie is echter iets verslechterd. De index orderpositie is licht gedaald en komt uit op 103,3 (juli 2000=100). De stemming in de branche is in 2006 duidelijk verbeterd, onder impulsen van de stijgende orderontvangsten en blijft in 2007 positief.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Optimistische verwachtingen

Volgens de ondernemers is in maart de productie opnieuw toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. De ondernemers zijn zeer optimistisch in hun verwachtingen. Een saldo van ruim 21 procent van de ondernemers verwacht een toename van de productie. De branche is verder overtuigd van een stijging van de afzetprijzen komende maanden, 23 procent van de ondernemers verwacht stijgende afzetprijzen en 77 procent gelijkblijvende afzetprijzen. Er zijn geen ondernemers die dalende afzetprijzen voorzien. Ook de verwachtingen over de toekomstige personeelssterkte is positief.

Verwachting3 voor april tot en met juni 2007

Verwachting voor april tot en met juni 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verbeterde concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het eerste kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse en buitenlandse markt verder is verbeterd. De bezettingsgraad is in het eerste kwartaal verder gestegen en komt uit op 81,0. De ondernemers verwachten verder voor het tweede kwartaal een forse stijging van de buitenlandse afzet.