Sociaal­economische trends

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen
Sociaal-economische trends 4e kwartaal 2008

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaal­economisch terrein. De kwartaalpublicatie Sociaal­­­economische trends is het belangrijkste medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Kengetal: V-4
ISSN 1573-2215
Abonnementsprijs: € 50,35
Prijs per los nummer: € 13,80
Prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten.