Bevolkingsstatistieken onder het persoonskaartenstelsel en het GBA-stelsel: overeenkomsten en verschillen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007