Bevolkingsstatistieken onder het persoonskaartenstelsel en het GBA-stelsel: overeenkomsten en verschillen

10-4-2007 09:30

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007