Veel minder melkveehouders en minder melkkoeien

In de periode 2001-2006 heeft ruim 20 procent van de melkveehouders het melkvee verkocht. Hiermee verminderde het aantal bedrijven met melkkoeien met 5,6 duizend tot 22,3 duizend. Ook het aantal melkkoeien in Nederland neemt verder af. In 2006 waren dit er nog 1,4 miljoen, ruim 125 duizend minder dan vijf jaar eerder. Dit is een daling van 8 procent. De grootste 100 melkveehouders hadden in 2006 gemiddeld bijna 310 melkkoeien. Dit is bijna vijf keer het aantal van een doorsnee melkveehouder in Nederland.

Melkkoeien

Melkkoeien