Monitor computerbranche derde kwartaal 2006

Omzetgroei computerbranche blijft hoog

De omzetgroei in de computerbranche is in het derde kwartaal van 2006 opnieuw hoog uitgekomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2005 nam de omzet met ruim 10 procent toe. Dit is het derde kwartaal op rij dat de omzettoename groter dan 10 procent is.

Na twee jaren van afnemende omzet trad in 2004 het herstel op. De omzet nam 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Een jaar later kwam de omzettoename ruim 7 procent hoger uit. Over de eerste drie kwartalen van 2006 bedraagt de gemiddelde omzetgroei meer dan 11 procent.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures,
ontwikkeling: t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Blijvend hoge vraag naar nieuw personeel

De vraag naar nieuw personeel in de computerbranche blijft hoog. In het derde kwartaal van 2006 ontstonden 8 duizend nieuwe vacatures tegen 7 duizend in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures kwam in het derde kwartaal van 2006 uit op 8 duizend. Een jaar eerder waren dit er nog 2 duizend minder. In vergelijking met het vorige kwartaal is het aantal ontstane en vervulde vacatures niet verder gestegen.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal openstaande vacatures blijft gelijk

Doordat het aantal nieuwe vacatures in het derde kwartaal gelijk was aan het aantal vervulde is het aantal openstaande vacatures hetzelfde gebleven als in het tweede kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal openstaande vacatures echter met meer dan 2 duizend toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2006 bedroeg het aantal openstaande vacatures gemiddeld 9 600. Het eerste kwartaal van 2001 was de laatste keer dat het aantal openstaande vacatures zo hoog uitkwam. Daarna ging het snel bergafwaarts met als absolute dieptepunt 1 500 openstaande vacatures in het derde kwartaal van 2003.

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel “Computerbranche; kwartaalontwikkelingen”

Meer informatie over de vacature-ontwikkeling staat in de StatLinetabel “Vacatures; totaal"