Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

In oktober 2006 is de omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie fors hoger uitgekomen dan vorig jaar. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) was groter in oktober. Het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) is eveneens groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De afzet- en verbruiksprijzen waren in oktober wederom hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(oktober 2006 t.o.v. oktober 2005)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet flink in de plus

De omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie was in oktober 2006 bijna 15 procent hoger dan in oktober 2005. Het feit dat oktober 2006 een werkdag meer telde dan vorig jaar en de hogere afzetprijzen hadden een positief effect op de omzetwaarde. Na verrekening van werkdag- en prijseffecten blijkt dat het omzetvolume per werkdag bijna 6 procent groter was dan in oktober 2005. De toename van de omzet in het binnenland bedroeg ruim 15 procent in waarde en 6 procent in volume. Op de buitenlandse markt werd ruim 12 procent meer omzet geboekt, bij een volumegroei van bijna 4,5 procent.

Hogere verbruiksprijs

In oktober 2006 was de verbruiksprijs bijna 7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar ook de producten van deze branche zijn duurder geworden. De afzetprijs was in oktober namelijk ruim 3,5 procent hoger. De binnenlandse afzetprijs is sterker gestegen dan de prijs die aan buitenlandse afnemers werd berekend.

Meer geproduceerd in oktober

Vergeleken met oktober 2005 is de productie van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie in oktober 2006 met 2 procent toegenomen. Over de eerste tien maanden van 2006 is het productievolume nagenoeg gelijk aan dat van dezelfde periode in 2005.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het tweede kwartaal van 2006 bijna 3 procent kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van het jaar ervoor. De afname komt nadat vier kwartalen op rij het volume toenam ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het jaar 2005 werd afgesloten met een volumestijging van de bruto toegevoegde waarde van 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003 – oktober 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003 – oktober 2006)