Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties, deel 2: Huishoudensgrootte

1-12-2006 14:37

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006