Recente trend in de vruchtbaarheid van niet-westerse allochtone vrouwen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006