Recente trend in de vruchtbaarheid van niet-westerse allochtone vrouwen

1-12-2006 14:37

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006