Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

1-12-2006 14:37

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006