Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006