Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van november 2006 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie zeer positief blijft. Er zijn meer orders ontvangen en de oordelen blijven ondanks lichte dalingen positief. De ondernemers verwachten een productiestijging en hogere afzetprijzen in de komende maanden. Verder wordt een flinke toename van de buitenlandse afzet voorzien. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Stijgende orderontvangsten en positieve oordelen

Van september op oktober is de orderontvangst uit zowel het binnenland als het buitenland toegenomen. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten en de orderpositie zijn ondanks een lichte daling nog zeer positief. Het oordeel over de voorraad gereed product is niet veranderd deze maand. De index orderpositie is iets gedaald naar 106,3 (juli 2000=100). In 2006 wordt het beeld in deze branche bepaald door een verbeterde orderpositie en grote tevredenheid van ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers verwachten voor november tot en met januari een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met fors hogere afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht 15 procent een toename van het aantal werknemers en 11 procent een afname, hiermee zijn de ondernemers iets negatiever dan vorige maand. In hun verwachting betreffende de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers in deze branche positiever dan in de gehele industrie.

Verwachting3 voor november tot en met januari 2007

Verwachting voor november tot en met januari 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht