Industriebeeld: meer omzet, meer productie

De industrie heeft in augustus dit jaar 11 procent meer omzet gerealiseerd dan in augustus 2005. De hogere omzet is voor de helft toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Al tweeëneenhalf jaar is de omzet hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De Nederlandse industrie produceerde in augustus, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 0,3 procent meer dan in augustus 2005.

Het producentenvertrouwen in de industrie kwam in oktober 2006 uit op 9,0. Dit is de hoogste waarde sinds 1985, toen het CBS deze statistiek begon. Sinds de zomer van 2005 is het vertrouwen van de ondernemers sterk toegenomen.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in de industrie in het tweede kwartaal van 2006 met 1,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Omzet hoger door hogere afzetprijzen

De omzet was in bijna alle branches hoger dan in augustus 2005. Alleen voor de papier- en grafische industrie gold dit niet. De sterkste omzettoename werd gemeten in de hout-, bouwmaterialen- en meubelindustrie. Hier kwam de omzet 15 procent hoger uit. Met een toename van 14 procent was ook in de metaalindustrie en de aardolie- en chemische industrie de omzet duidelijk hoger dan in augustus 2005.

Op de buitenlandse markt is in augustus 13 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder en op de binnenlandse markt 9 procent meer. Ook in de eerste acht maanden van 2006 groeide de buitenlandse omzet van de industrie iets sterker dan de binnenlandse. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder was de toename respectievelijk 10 en 8 procent.

Productie hoger

Vrijwel alle branches leverden in augustus meer productie. Alleen in de papier- en de houtindustrie was de productie lager dan een jaar eerder. In de chemie was de toename van de productie het grootst.

Optimisme heerst onder producenten industrie

De ondernemers waren in oktober positiever over hun toekomstige productie dan in september. Hun oordeel over de voorraad gereed product verbeterde ook iets. De tevredenheid over de orderpositie van de industriële ondernemers is ondanks een minieme daling in oktober nog altijd groot.

De tevredenheid van de ondernemers in de industrie hangt samen met een geleidelijke toename van het aantal orders. De index orderpositie (ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) kwam in oktober uit op 104,7. Dit is de hoogste waarde sinds 1993.

Voor de tweede maand op rij overtreft het aantal ondernemers dat uitgaat van een stijging van de personeelsomvang in de komende drie maanden het aantal dat een daling voorziet. In de vijf jaar daarvoor ging de meerderheid van de ondernemers uit van een daling van de personeelsomvang.

Weer groei in de industrie

In het tweede kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 1,4 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde 2,1 procent hoger uit dan het vergelijkbare kwartaal van 2005. Over geheel 2005 lag het volume van de bruto toegevoegde waarde nagenoeg op hetzelfde niveau als dat van 2004.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2006 met 2,8 procent gegroeid. De economische groei in het tweede kwartaal is 0,4 procentpunt opwaarts aangepast. Dat komt doordat de productiecijfers van de industrie, de bouw en de zorg hoger zijn dan eerder geraamd. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 2,9 procent, de hoogste groei in ruim vijf jaar. De uitvoer leverde de belangrijkste bijdrage aan de groei. Daarnaast trekken ook de binnenlandse bestedingen duidelijk aan. Huishoudens hebben meer geconsumeerd en bedrijven meer geïnvesteerd. Over geheel 2005 groeide het BBP met 1,5 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen