Statistisch Bulletin no. 43

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over de arbeidsmarkt, dienstverlening en conjunctuur.