Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van september 2006 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie zeer positief blijft. De orderontvangsten zijn niet verder toegenomen en de oordelen over de orderpositie, orderontvangst en de voorraden gereed product zijn nog altijd zeer positief. De ondernemers verwachten een productiestijging en hogere afzetprijzen in de komende maanden. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Gelijkblijvende orderontvangsten en positieve oordelen

In augustus zijn de orderontvangsten gelijk gebleven aan die van juli, wat voor de tijd van het jaar positief is. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten, de orderpositie en de voorraad gereed product zijn onveranderd positief. De index orderpositie is gestegen naar 108,0 (juli 2000=100). In 2006 wordt het beeld in deze branche bepaald door een verbeterde orderpositie en toenemende tevredenheid van ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers verwachten voor september tot en met november een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met fors hogere afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht 16 procent een toename van het aantal werknemers en 11 procent een afname, hiermee zijn de ondernemers positiever dan vorige maand. In hun verwachtingen voor de komende periode zijn de ondernemers in deze branche optimistischer dan de verwachtingen van de totale industrie.

Verwachting3 voor september tot en met november 2006

Verwachting voor september tot en met november 2006

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht