Uitkeringen sociale voorzieningen in geld licht gestegen

De uitgaven aan sociale voorzieningen in geld bedroegen 11,2 miljard euro in 2005. Dit was 2,2 procent meer dan in 2004.