Computerbranche; omzetontwikkeling, 1995 - 2008, SBI'93

Computerbranche; omzetontwikkeling, 1995 - 2008, SBI'93

Perioden Omzetindices (2000 = 100) Voortschrijdende indices (2000 = 100) Omzetontwikkeling (%) Cumulatieve omzetontwikkeling (%)
1995 1e kwartaal 37
1995 2e kwartaal 37
1995 3e kwartaal 37
1995 4e kwartaal 45 39
1995 39
1996 1e kwartaal 46 41 25,3 25,3
1996 2e kwartaal 46 43 22,8 24,0
1996 3e kwartaal 47 46 25,7 24,6
1996 4e kwartaal 55 48 22,1 23,9
1996 48 23,9 23,9
1997 1e kwartaal 57 51 24,5 24,5
1997 2e kwartaal 60 55 32,2 28,3
1997 3e kwartaal 62 58 32,2 29,6
1997 4e kwartaal 75 63 36,1 31,5
1997 63 31,5 31,5
1998 1e kwartaal 69 66 20,4 20,4
1998 2e kwartaal 75 70 25,2 22,9
1998 3e kwartaal 76 74 23,3 23,0
1998 4e kwartaal 91 78 21,5 22,6
1998 78 22,6 22,6
1999 1e kwartaal 85 82 24,2 24,2
1999 2e kwartaal 87 85 15,5 19,6
1999 3e kwartaal 88 88 16,1 18,4
1999 4e kwartaal 99 90 9,0 15,7
1999 90 15,7 15,7
2000 1e kwartaal 95 92 11,6 11,6
2000 2e kwartaal 97 95 11,3 11,5
2000 3e kwartaal 93 96 5,3 9,4
2000 4e kwartaal 115 100 15,9 11,2
2000 100 11,2 11,2
2001 1e kwartaal 109 103 13,8 13,8
2001 2e kwartaal 110 107 13,3 13,5
2001 3e kwartaal 104 109 12,0 13,0
2001 4e kwartaal 117 110 2,0 9,9
2001 110 9,9 9,9
2002 1e kwartaal 106 109 -2,3 -2,3
2002 2e kwartaal 107 108 -3,0 -2,6
2002 3e kwartaal 103 108 -1,4 -2,2
2002 4e kwartaal 111 106 -5,6 -3,1
2002 106 -3,1 -3,1
2003 1e kwartaal 104 106 -1,9 -1,9
2003 2e kwartaal 103 105 -3,5 -2,7
2003 3e kwartaal 95 103 -7,1 -4,1
2003 4e kwartaal 111 103 0,5 -2,9
2003 103 -2,9 -2,9
2004 1e kwartaal 103 103 -0,7 -0,7
2004 2e kwartaal 104 103 0,9 0,1
2004 3e kwartaal 100 104 4,5 1,5
2004 4e kwartaal 119 106 6,9 3,0
2004 106 3,0 3,0
2005 1e kwartaal 108 108 4,7 4,7
2005 2e kwartaal 111 109 7,2 5,9
2005 3e kwartaal 108 112 8,8 6,9
2005 4e kwartaal 129 114 8,3 7,3
2005 114 7,3 7,3
2006 1e kwartaal 122 117 12,4 12,4
2006 2e kwartaal 124 121 11,2 11,8
2006 3e kwartaal 120 124 10,8 11,5
2006 4e kwartaal 146 128 13,1 11,9
2006 128 11,9 11,9
2007 1e kwartaal 138 132 13,4 13,4
2007 2e kwartaal 140 136 13,4 13,4
2007 3e kwartaal 138 140 14,5 13,7
2007 4e kwartaal 159 144 9,3 12,5
2007 144 12,5 12,5
2008 1e kwartaal 148 146 7,6 7,6
2008 2e kwartaal 153 150 9,2 8,4
2008 3e kwartaal 149 152 8,1 8,3
2008 4e kwartaal 167 154 5,0 7,4
2008 154 7,4 7,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
computerbranche (SBI 72).
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1995 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat
de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang
van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Omzetindices
Basis kwartaalgemiddelde 2000=100. De indices bevatten alle opbrengsten
uit verkopen van goederen en/of diensten (SBI 72). Ontvangsten uit hoofde
van nevenactiviteiten zijn bij deze omzet inbegrepen.
Omzet exclusief BTW.
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald
verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in
een andere periode.
De periode waarmee we alle andere perioden vergelijken noemen we het
basisjaar. Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100.
Voortschrijdende indices
Voortschrijdende 4-kwartaalsgemiddelden.
Basis kwartaalgemiddelde 2000=100. De indices bevatten alle opbrengsten
uit verkopen van goederen en/of diensten (SBI 72). Ontvangsten uit hoofde
van nevenactiviteiten zijn bij deze omzet inbegrepen.
Omzet exclusief BTW.
Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van de indexcijfers van
de laatste 12 maanden. Wanneer men de gemiddelden voor
meerdere maanden berekent en achter elkaar zet ontstaat er een
reeks met meerdere waarden, dit is dan het voortschrijdend gemiddelde.
Omzetontwikkeling
Omzetontwikkeling ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Cumulatieve omzetontwikkeling
Omzetontwikkeling vanaf 1e kwartaal t/m meest recente kwartaal van een
bepaald jaar ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.