Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2004

Het aantal openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties met voorzieningen voor extra fosfaat- en stikstofverwijdering neemt sterk toe. Dit leidt tot betere zuivering van het afvalwater.