Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie

De Conjunctuurtest van januari 2006 laat een wisselend beeld zien in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie. De orderontvangsten namen af, maar minder dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De oordelen over de orderontvangsten en de orderpositie verslechterden iets. In het eerste kwartaal van 2006 verwachten de ondernemers meer te produceren.

Gebruikelijke afname orders, iets minder optimisme

De orderontvangsten namen iets af van november op december, vooral op de buitenlandse markt. De afname van de orderontvangsten is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De ondernemers waren minder positief gestemd over de orderontvangsten. Het oordeel over de orderpositie verslechterde licht en de index van de orderpositie bleef met 104,1 (juli 2000=100) vrijwel ongewijzigd. Het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product wijzigde eveneens vrijwel niet.

Stabiele concurrentiepositie

De concurrentiepositie is volgens de ondernemers zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt nauwelijks gewijzigd. Ook het oordeel over de productiecapaciteit, het aandeel ondernemers met productiebelemmeringen en de bezettingsgraad wijzigden vrijwel niet.

Toename productie verwacht

De ondernemers verwachten voor het eerste kwartaal van 2006 een toename van de productie. Ook de buitenlandse afzet zal volgens de ondernemers toenemen. De verwachte productie- en afzetstijgingen zijn wat groter dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De ondernemers verwachten iets hogere afzetprijzen.

Eén op vijf verwacht afname personeel

Ruim één op de vijf ondernemers verwacht dat het aantal werknemers in de nabije toekomst zal afnemen. Dit is iets meer dan in de afgelopen maanden.

Verwachting voor januari tot en met maart 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor januari tot en met maart 2006