Monitor computerbranche derde kwartaal 2005

Omzet computerbranche opnieuw gestegen

De omzet in de computerbranche is wederom hoger uitgekomen. In het derde kwartaal van 2005 nam de omzet met bijna 9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.
De computerbranche lijkt hiermee definitief afscheid te hebben genomen van de magere jaren 2002 en 2003 toen de omzet nog gemiddeld 3 procent per jaar daalde. In het tweede kwartaal van 2004 kwam de ommekeer in de ontwikkeling van de omzet toen weer een bescheiden omzetgroei werd gerealiseerd. In de kwartalen die volgden, werd de omzettoename alleen maar groter.
In de eerste 3 kwartalen van 2005 nam de omzet gemiddeld met bijna 7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2004.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures
Ontwikkeling: t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Niet alleen de omzet vertoont een stijgende lijn, ook de vraag naar nieuw personeel in de computerbranche blijft toenemen. In het derde kwartaal van 2005 zijn 7 duizend nieuwe vacatures ontstaan, dat zijn er 3 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2004. In het derde kwartaal van 2005 waren er 7.400 openstaande vacatures in de computerbranche ten opzichte van 4.700 in de vergelijkbare periode een jaar daarvoor. De stijgende vraag naar personeel maakte een aarzelende start eind 2003 en zette echt door vanaf het derde kwartaal van 2004.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

In het derde kwartaal van 2005 werden evenveel vacatures vervuld als een kwartaal eerder. In deze periode heeft de computerbranche 6 duizend nieuwe mensen in dienst genomen, een verdubbeling ten opzichte van het derde kwartaal van 2004. Het aantal vervulde vacatures is vanaf het vierde kwartaal van 2004 elk kwartaal toegenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar daarvoor.