Geografische verschillen in de kans om door moord of doodslag te overlijden

2-1-2006 11:00

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005