Bevolkingsconcentraties: van kleine kernen tot grote agglomeraties

2-1-2006 13:00

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005