Bevolkingsconcentraties: van kleine kernen tot grote agglomeraties

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005