Prijzen koopwoningen

Volledige benaming

Prijsindex bestaande koopwoningen 

Omschrijving

Deze prijsindex is het resultaat van een samenwerking tussen het CBS en het Kadaster. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster onder meer de verkoopprijs. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode