Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van november 2005 laat voor de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie een licht verbeterd beeld zien. Zoals gebruikelijk voor de tijd van het jaar ontvingen de ondernemers van september op oktober aanzienlijk meer orders. De ontevredenheid over de orderontvangsten en de orderpositie nam af. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een sterke toename van de productie.

Gebruikelijke toename orders, minder pessimisme

De orderontvangsten namen fors toe van september op oktober, met name op de binnenlandse markt. Een flinke toename van de orders is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het pessimisme over de orderontvangsten en de orderpositie nam in oktober verder af. De index van de orderpositie verbeterde voor de vierde achtereenvolgende maand en kwam uit op 89,4 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde licht.

Sterke toename productie verwacht

De ondernemers verwachten voor november tot en met januari een sterke toename van de productie. Dit gaat volgens hen gepaard met een flinke toename van de verkoopprijzen.

Twee op de negen verwachten afname personeel

Twee op de negen ondernemers verwachten in november een afname van het aantal werknemers in de nabije toekomst, één op de negen een toename. Dit is hetzelfde beeld als in oktober naar voren kwam.

Verwachting voor november 2005 tot en met januari 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor november 2005 tot en met januari 2006