Ontwikkeling van de WW in de periode 2001-2004

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005