Betalen of ontvangen: verdeling van collectieve middelen

Er zijn nog weinig cijfers bekend over de mate waarin bepaalde groepen in de samenleving betalen aan en ontvangen uit de collectieve middelen. In deze publicatie zijn de inkomens en vermogens van huishoudens uitgesplitst naar leeftijdsgroepen en andere achtergrondkenmerken. De publicatie bevat een tabellenset waarin inkomens- en vermogensgegevens over 2003 zijn berekend voor alle huishoudens in Nederland.