Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de conjunctuurtest van oktober 2005 blijkt dat het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie de afgelopen maand positiever is geworden. Er zijn meer orders ontvangen en de oordelen over de orderontvangsten en de orderpositie zijn sterk verbeterd. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een toename van de productie.

Meer orders, meer tevredenheid

Er zijn van augustus op september zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt meer orders ontvangen. Een lichte toename van de orders is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De oordelen over de orderontvangsten en de totale orderpositie verbeterden fors.

Bezettingsgraad opnieuw gedaald

De bezettingsgraad daalde voor het zevende kwartaal op rij en kwam in oktober uit op 81,1 procent. De ondernemers zagen hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van 2005 nauwelijks veranderen. Alleen op de binnenlandse markt verbeterde de concurrentiepositie iets. Eén op de tien ondernemers ondervond productiebelemmeringen.

Toename productie verwacht

Voor oktober tot en met december verwachten de ondernemers een toename van de productie. Dit gaat volgens hen gepaard met iets hogere afzetprijzen. De buitenlandse afzet zal naar eigen zeggen ongeveer gelijk blijven.

Minder ondernemers verwachten afname personeel

Bijna één op de zeven ondernemers verwacht een afname van het personeelsbestand in het vierde kwartaal. In de voorgaande maanden voorzag nog ongeveer één op de vijf een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor oktober tot en met december 2005,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor oktober tot en met december 2005