Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

De Conjunctuurtest van oktober 2005 laat een verbeterd beeld zien in de textiel-, kleding- en lederindustrie. Er werden meer orders ontvangen en de ontevredenheid over de orderontvangsten en orderpositie nam af. Voor het vierde kwartaal van 2005 verwachten de ondernemers een forse toename van de buitenlandse afzet.

Gunstige ontwikkeling orders

Van augustus op september ontvingen de ondernemers fors meer orders, vooral uit het binnenland. Een toename van de orders is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De ondernemers zijn al drie jaar niet meer zo positief geweest over de orderontvangsten. De index van de orderpositie steeg naar 83,4 (juli 2000=100), de hoogste stand sinds augustus 2004. Het oordeel over de orderpositie verbeterde licht. Ruim één op de vijf ondernemers kampte naar eigen zeggen met te grote voorraden gereed product.

Lage bezettingsgraad blijft

De bezettingsgraad en het oordeel over de productiecapaciteit bleven in het derde kwartaal van 2005 vrijwel onveranderd ten opzichte van het tweede kwartaal. Zowel de bezettingsgraad als het aandeel producenten dat de productiecapaciteit als voldoende beschouwt lagen in het tweede kwartaal op het laagste niveau sinds elf jaar. Ruim één op de vijf ondernemers zag de productie afgelopen kwartaal belemmerd worden, meestal door te weinig vraag. De concurrentiepositie verslechterde in landen buiten de EU en bleef ongewijzigd op de Europese en binnenlandse markt.

Flinke toename buitenlandse afzet verwacht

De ondernemers verwachten dat de buitenlandse afzet in het vierde kwartaal flink toeneemt. Dit zal volgens hen gepaard gaan met fors hogere afzetprijzen. De productie zal volgens de fabrikanten ongeveer gelijk blijven.

Eén op de zes ondernemers verwacht afname personeelVoor het derde kwartaal op rij verwacht een kwart van de ondernemers in de nabije toekomst in het personeelsbestand te moeten snijden. Sinds juni 2001 verwachten de producenten een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor oktober tot en met december 2005,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor oktober tot en met december 2005