Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2005 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de afgelopen maand verbeterd is. Er zijn fors meer orders ontvangen en de concurrentiepositie op markten buiten de EU verbeterde. Voor de komende maanden wordt een toename van de productie verwacht.

Fors meer orders uit buitenland

Van augustus op september werden aanzienlijk meer orders ontvangen, vooral vanuit het buitenland. De ondernemers waren iets meer tevreden over de ontvangen orders. Het oordeel over de totale orderpositie bleef ongewijzigd. De index van de orderpositie daalde naar 99,0 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraad gereed product wijzigde vrijwel niet.

Concurrentiepositie buiten EU verbeterd

De ondernemers zagen hun concurrentiepositie op markten buiten de EU licht verbeteren. Binnen de EU en in eigen land veranderde de concurrentiepositie vrijwel niet. Ongeveer één op de vijf ondernemers ondervond productiebelemmeringen, het merendeel als gevolg van te weinig vraag.

Toename productie verwacht

De ondernemers in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie verwachten voor het vierde kwartaal van 2005 een toename van de productie. Ook de buitenlandse afzet zal volgens hen licht toenemen. De afzetprijzen zullen naar eigen zeggen niet veranderen.

Eén op acht verwacht afname personeel

Eén op de acht ondernemers verwacht een afname van het aantal werknemers in de periode oktober tot en met december. Van de overige ondernemers verwacht negentig procent geen verandering in de personeelsomvang.

Verwachting voor oktober tot en met december 2005,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor oktober tot en met december 2005