Faillissementen: oorzaken en schulden in 2004

In 2004 zijn ruim zes duizend faillissementen beëindigd. Meer dan driekwart daarvan werd opgeheven wegens gebrek aan baten. Bij één op de drie beëindigde faillissementen van vennootschappen en eenmanszaken is sprake van mismanagement. In één op de zeven beëindigde zaken was sprake van zekere of waarschijnlijke benadeling van schuldeisers. Hiermee is een bedrag van 360 miljoen euro aan onbetaald gebleven schuld gemoeid. Dit artikel is gewijzigd op 19 december 2005.